Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitosen
dc.creatorSula, Miia
dc.date.accessioned2010-05-17T11:20:25Z
dc.date.available2010-05-17T11:20:25Z
dc.date.issued2010-05-17T11:20:25Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6576
dc.description.abstractThe objective of this thesis is to study, not only intellectual property strategies and how they can contribute to the likelihood of getting into a patent dispute, but also the tools and methods available to defend against possibly harmful third party patents. Europe, United States and China have been selected as countries to be studied as they comprise the most litigious regions. Inside Europe, again the most litigious countries have been selected for the study, that is, France, Germany and the United Kingdom. In the theoretical part of the study, the reader is introduced to the background of intellectual property, patents, patent disputes and management of the intellectual property. Intellectual property strategies are then described using a five level value hierarchy, including a defensive level, cost control level, profit center level, integrated level and visionary level. Each higher level in the pyramid represents the increasing demands placed upon the intellectual property function and each higher level also decreases the likelihood of getting into patent disputes. On the highest level, the company could, in theory, be relatively safe from any patent disputes from their competitors. But a new type of companies, called patent trolls, can still threaten companies who have mastered all five levels of the value hierarchy. Next, the defensive methods in Europe, United States and China are identified, together with the prerequisites for using them. It can be seen that even if the patent law is somewhat harmonized in Europe, each country can still interpret it differently. Furthermore, even if some of the methods are called the same in different countries, they can still have unique differences in when and how they are applied. Based on the comparison, advantages and disadvantages of each method’s applicability can be summarized. However, it should be noted that the use of any defensive method should be investigated case by case in order to determine its effect on the efficient resolution of a patent dispute. /Kir10en
dc.description.abstractTyön tavoitteena on tutkia, ei pelkästään immateriaalioikeusstrategioita ja kuinka ne voivat vaikuttaa todennäköisyyteen joutua patenttiriitoihin, vaan myös sitä, millaisia menetelmiä on käytettävissä puolustauduttaessa mahdollisesti vahingollisia kolmannen osapuolen patentteja vastaan. Eurooppa, Yhdysvallat ja Kiina on valittu tutkimuskohteiksi siitä syystä, että niissä käydään eniten patenttioikeudenkäyntejä. Euroopan sisältä on samasta syystä työhön valittu Ranska, Saksa ja Iso-Britannia. Teoriaosuudessa lukijalle esitellään immateriaalioikeuden, patenttien, patenttiriitojen ja immateriaalioikeuden hallinnan perusteita. Immateriaalioikeusstrategioita esitellään käyttäen viisitasoista arvohierarkiaa, sisältäen defensiivisen tason, kustannusseuranta tason, tuottavuuskeskeinen tason, integroidun tason, sekä edelläkävijä tason. Jokainen korkeampi taso pyramidissa edustaa lisääntyneitä vaatimuksia immateriaalioikeuden yksikölle ja jokainen korkeampi taso myös vähentää todennäköisyyttä joutua patenttiriitaan. Korkeimmalla tasolla yritys voi, ainakin teoriassa, olla suhteellisen turvassa kilpailijoiden aktivoimilta patenttiriidoilta. Uudentyyppiset yritykset, joita kutsutaan patenttipeikoiksi, voivat silti olla uhka yrityksille, jotka hallitsevat kaikki viisi tasoa arvohierarkiassa. Seuraavaksi identifioidaan defensiiviset menetelmät Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa, sekä perusedellytykset niiden käyttämiseen. Voidaan nähdä, että vaikka patenttilainsäädäntö onkin jokseenkin harmonisoitu Euroopassa, voi jokainen maa tulkita sitä eri tavoin. Tämän lisäksi, vaikka eräät esitetyt menetelmät ovat samannimisiä eri maissa, niissä voi silti olla suuria eroja sen suhteen, milloin ja miten niitä voi soveltaa. Kun eri menetelmiä verrataan keskenään, voidaan yhteenvetona esittää niiden käytettävyyden hyötyjä ja haittoja. On syytä kuitenkin huomioida, että jokaista defensiivistä menetelmää ja sen käyttökelpoisuutta patenttikiistojen tehokkaassa ratkaisemisessa, on syytä tutkia tapauskohtaisesti.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleDefensive methods against third party patentsen
dc.title.alternativeDefensiiviset menetelmät kolmannen osapuolen patentteja vastaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201005171131
dc.contributor.laitosTeollisuustalouden laitos
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.date.published2009-12-09
dc.contributor.laitoskooditta
dc.contributor.thesisadvisorMäkinen, Saku
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record