Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Tuotantotekniikan laitosen
dc.creatorHurri, Lauri
dc.date.accessioned2010-06-03T09:38:46Z
dc.date.available2010-06-03T09:38:46Z
dc.date.issued2010-06-03T09:38:46Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6587
dc.description.abstractDiplomityö on tehty valomainostuotteita valmistavalle Tammerneon Oy:lle, joka on osa Tamware-konsernia. Työn tärkeimpänä tavoitteena on parantaa osastojen välistä tiedonkulkua sekä tietojen yhtenäisyyttä ja täsmällisyyttä järjestelmäintegraatiolla, jonka toteuttamisen yhteydessä luodaan uusi toimintamalli. Samalla on tarkoitus parantaa suunnittelussa tuotettavien dokumenttien ulkoasun yhtenäisyyttä. Integroitavat järjestelmät ovat 3D-suunnitteluun käytettävä CAD-ohjelmisto SolidWorks ja toiminnanohjausjärjestelmä Powered. Toisena työn tavoitteena on vakioida yrityksen päätuotteen materiaaleja, piirteitä ja suunnittelumenetelmiä. Työn alussa on esitelty CAD-, ERP- ja PDM-järjestelmät sekä järjestelmien tämänhetkinen käyttö osastoittain. Sen jälkeen on käsitelty työn kannalta oleellisia laatunäkökulmia, tuotetiedon hallintaa sekä järjestelmäintegraation teoriaa. Työn loppupuolella on esitelty järjestelmäintegraation toteutus kohdeyrityksessä sekä muut toimenpiteet työn tavoitteiden saavuttamiseksi. Järjestelmäintegraatio on toteutettu samalla tavalla kuin emoyhtiö Tamware Oy:ssä vuonna 2008. CAD-ohjelmistosta on tarkoitus siirtää tietoja ERP-järjestelmään ja ERP-järjestelmän tietoja on pystyttävä lukemaan CAD-ohjelmistossa. Olennaisin käytännön osuus työssä on ollut CAD-ohjelmiston suunnitteluvalikon muokkaaminen kohdeyrityksen omaan käyttöön sopivaksi sekä valikossa lisättävien tuotetietojen linkittäminen piirustuksiin ja ERP-järjestelmään. Suunnitteluvalikon toiminnallisuutta on kehitetty asteittain työn aikana saadun palautteen tuloksena. Diplomityön tuloksena kohdeyrityksessä on otettu käyttöön työssä suunniteltu toimintamalli, jossa uutta suunnitteluvalikkoa käyttämällä on mahdollistettu nimiketietojen luominen ennalta määritetyistä arvojoukoista. Nimiketietojen siirtäminen ERP-järjestelmään on tehty siirtotiedostojen avulla. Tietojen lukeminen CAD-ohjelmistossa on toteutettu ODBC-yhteydellä tietokantaan. Näin on parannettu yrityksen sisäistä tiedon kulkua ja tietoyhtenäisyyttä sekä vähennetty virheiden mahdollisuuksia. Työn tuloksena ovat myös uudet piirustuspohjat ja osaluettelot otettu käyttöön. Työssä on laskettu tuulikuormia yrityksen päätuotteen runkomateriaalien valinnan tueksi sekä ehdotettu aloitusmallien tehokkaampaa käyttämistä suunnittelussa. Näillä toimenpiteillä on yritetty vakioida materiaaleja sekä vähentää käytettävien suunnittelumenetelmien suunnittelijakohtaista hajontaa. /Kir10en
dc.format.extent94 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleCAD-ohjelmiston ja ERP-järjestelmän integraatioen
dc.title.alternativeIntegration between CAD and ERP applications
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201006031141
dc.contributor.laitosTuotantotekniikan laitos
dc.contributor.tiedekuntaAutomaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeKonetekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-06-02
dc.contributor.laitoskooditte
dc.contributor.thesisadvisorSuomela, Niko
dc.contributor.degreesupervisorRiitahuhta, Asko
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record