Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Hydrauliikan ja automatiikan laitosen
dc.creatorViitanen, Mikko-Matti
dc.date.accessioned2010-06-04T05:20:22Z
dc.date.available2010-06-04T05:20:22Z
dc.date.issued2010-06-04T05:20:22Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6589
dc.description.abstractElintarvikealalla on tiettyjä eroavaisuuksia vaatimuksissa laitteiston ja tuotantotilojen suhteen verrattuna muihin teollisuuden aloihin. Tämän luonteeltaan kirjallisuusselvitystyyppisen diplomityön tavoitteena on näiden vaatimusten selvittäminen. Työn toisena tavoitteena on kootusti esitellä ja vertailla elintarviketeollisuudessa käytettäviä erilaisia kuljettimia. Erityisesti huomion kohteena on energiankulutus ja siihen vaikuttavat tekijät eri kuljetinjärjestelmissä. Pääpaino työssä kuljettimien osalta on pneumaattisissa kuljettimissa, joiden toiminnan taustalla olevan teorian ja pneumaattisen kuljetinjärjestelmän suunnitteluprosessin selvittäminen kuuluvat myös työn tavoitteisiin. Työssä rajoituttiin selvittämään vain jauhemaisten ja raemaisten bulk-materiaalien kuljettamista. Työn alussa käsitellään paineilmatekniikkaa, pääpainon ollessa paineen kehittämiseen liittyvässä teoriassa, paineenkehittimissä ja pelkän ilman sekä materiaalin ja ilman seoksen putkivirtauksessa. Teoriaosuuden jälkeen työssä esitellään elintarviketeollisuudessa yleisesti käytetyt mekaaniset kuljetintyypit ja erityyppiset pneumaattiset kuljettimet. Työssä selvitetään kuljettimien toimintaperiaatteita, ominaisuuksia ja soveltuvuutta erilaisiin elintarviketeollisuuden kuljetussovelluksiin sekä pneumaattisen kuljettimen pääkomponentit ja niiden valintakriteerejä. Kuljettimien jälkeen työssä selvitetään elintarviketeollisuudessa vaadittavia erikoisvaatimuksia muun muassa käytettävien rakenteiden ja materiaalien suhteen. Työn lopussa käsitellään pneumaattisten kuljetinjärjestelmien suunnittelua sekä suunnittelun eri vaiheita ja niissä tehtäviä valintoja muun muassa järjestelmään valittavien komponenttien suhteen. Lähdeaineistona paineilmatekniikkaan liittyvää teoriaa selvitettäessä käytettiin suomalaista ja ulkomaalaista alan kirjallisuutta sekä alipainetekniikkaa ja termodynamiikkaa käsittelevien Tampereen teknillisen yliopiston kurssien kurssimateriaaleja. Lisäksi moderneista alipaineenkehittimistä ja kuljettimista haettiin tietoa myös valmistajien internetsivuilta. Mekaanisista ja pneumaattisista kuljettimista haettiin tietoa internetsivujen lisäksi vain ulkomaalaisesta kirjallisuudesta, koska kotimaista on heikosti saatavilla. Kuljettimien erikoisvaatimuksia käsittelevässä luvussa lähteenä käytettiin elintarvikekoneiden hygieniavaatimuksia käsitteleviä standardeja sekä laitehygieniajärjestön ja tutkimuskeskuksen hygieniaohjeistuksia. Pneumaattisen kuljetinjärjestelmän suunnittelua käsiteltiin työssä järjestelmien suunnittelua käsittelevien ulkomaalaisten teosten näkökulmasta. /Kir10en
dc.format.extent80 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleAutomaattiset kuljetinjärjestelmät elintarviketeollisuudessaen
dc.title.alternativeAutomatic conveying systems in food industry
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201006041143
dc.contributor.laitosHydrauliikan ja automatiikan laitos
dc.contributor.tiedekuntaAutomaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeKonetekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-06-02
dc.contributor.laitoskoodiiha
dc.contributor.thesisadvisorSairiala, Harri
dc.contributor.degreesupervisorKoskinen, Kari T.
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record