Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Ohjelmistotekniikan laitosen
dc.creatorViitanen, Tuomas
dc.date.accessioned2010-06-08T09:11:52Z
dc.date.available2010-06-08T09:11:52Z
dc.date.issued2010-06-08T09:11:52Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6599
dc.description.abstractRäätälöidyllä käyttöliittymällä tarkoitetaan käyttöliittymää, jonka käyttäytyminen ja ulkoasu on toteutettu omista lähtökohdista periyttämistä apuna käyttäen. Tällöin ohjelmoija voi halutessaan toteuttaa käyttöliittymän jokaisen osan alusta asti vapaavalintaisella käyttäytymisellä ja ulkoasulla. Vapaavalintaisuutta oli oltava eräässä projektissa, jossa toteutettiin mittalaitteen käyttöliittymä. Sitä oli tarkoitus voida käyttää tehdasolosuhteissa esimerkiksi paksuilla hansikkailla, joilla on hankala käyttää näppäimistöä ja hiirtä. Tämän takia valittiin kosketusnäyttö. Kyseisessä projektissa päädyttiin räätälöityyn käyttöliittymään, koska asiakasvaatimuksena käyttöliittymän piti olla havainnollinen eli sen piti mallintaa mittalaitetta realistisesti. Lisäksi kosketusnäytöstä ja käyttöolosuhteista seurasi erityisvaatimuksia käytettävyyden suunnittelulle ja siten käyttöliittymän olemukselle. Diplomityön tavoitteena on selvittää, miten tehdään räätälöity käyttöliittymä Windowsiin, keskittyen erityisesti sen käyttäytymiseen ja ulkoasuun. Käyttäytymisestä selvitetään, miten räätälöity käyttöliittymä pääsee käsittelemään näppäimistön syötettä. Diplomityössä ei keskitytä hiiren syötteeseen. Ulkoasusta selvitetään, miten saadaan aikaan välkkymätön räätälöity käyttöliittymä ja miten läpinäkyvyys toimii. Lisäksi tavoitteena on tutkia sitä, miten mahdollisesti kohdatuista ongelmista tai rajoitteista päästään eroon. Tavoitteet saavutettiin lähteitä tutkimalla. Lisäksi niiden puutteellisuuksien ja epäselvyyksien johdosta tehtiin pienimuotoisia kokeiluja asioiden selvittämistä tai varmistamista varten. Myös mittalaitteen käyttöliittymäprojektista saatiin merkittävää käytännön kokemusta. Diplomityö antaa suosituksia konkreettisiksi toimenpiteiksi osin kokemukseen perustuen. Esimerkiksi liittyen tavoitteeseen tutkia rajoitteista eroon pääsemistä diplomityö esittelee mahdollisuuden sivuuttaa Windowsin valmiin arkkitehtuurin rajoitteet työläyden kustannuksella. Annetut suositukset ovat yleispäteviä, joskin harvinaisemmissa käyttötarkoituksissa voi olla perusteltua toimia toisin. Suosituksia voi käyttää Windowsin versiosta riippumatta, koska uudet versiot pohjautuvat vanhoihin lähinnä tuoden mukanaan uutta sisältöä vanhempiin verrattuna. /Kir10en
dc.description.abstractCustom user interface is a user interface which behavior and appearance is implemented on custom basis by the means of inheritance. This allows the programmer to implement all parts of the user interface from scratch with arbitrary behavior and appearance. Arbitrary behavior and appearance were needed in a project in which a user interface was implemented for an instrument. It was meant to be used in a factory environment meaning, for example, the usage of thick gloves that make the usage of keyboard and mouse difficult. Because of the environment, a touchscreen was selected. In the project a custom user interface was selected to be the implementation method to be used, because the client required the user interface to be illustrative. In other words, the user interface had to represent the instrument realistically. Also, the touchscreen and the environment produced special requirements for usability design and therefore also for the specification of the user interface. The goal of this master of science thesis is to find out how a custom user interface is created for Windows. The main emphasis is on the behavior and appearance of the user interface. On the behavior’s behalf, it is researched how a custom user interface can process keyboard input. The master of science thesis does not focus on mouse input. On the appearance’s behalf, it is researched how a flicker-free custom user interface is created and how transparency works. Furthermore, a goal is to investigate how potentially encountered problems or restrictions are dealt with. The goals were achieved by studying literature. Also, to overcome the shortcomings and ambiguities of the literature, some small scale experimental programs were made in order to sort out things or verify assumptions. Moreover, the actual implementation project of the user interface of the instrument offered significant practical experience. The master of science thesis recommends some concrete actions based partly on experience. For example, related to the goal of investigating how restrictions are dealt with, the master of science thesis introduces an option for bypassing the restrictions of the general architecture of Windows at the expense of hard work. The given recommendations are universal, although it may be reasonable to disregard them in some rare situations. The recommendations can be used in spite of the version of Windows, because new versions are based on older ones, difference being mostly in the additional features provided by the new ones.en
dc.format.extent69 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleRäätälöity .NET-käyttöliittymäen
dc.title.alternativeCustom .NET User Interface
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201006081153
dc.contributor.laitosOhjelmistotekniikan laitos
dc.contributor.tiedekuntaTieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeTietotekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-06-02
dc.contributor.laitoskoodiohj
dc.contributor.thesisadvisorFjällström, Tuomas
dc.contributor.degreesupervisorHaikala, Ilkka
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record