Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Biolääketieteen tekniikan laitosen
dc.creatorHonkanen, Petri
dc.date.accessioned2010-06-21T09:11:41Z
dc.date.available2010-06-21T09:11:41Z
dc.date.issued2010-06-21T09:11:41Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6630
dc.description.abstractSähköiset potilastietojärjestelmät ovat yleistyneet Suomen perus- ja erikoisterveydenhuollossa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tietojärjestelmien käyttöönottojen myötä on julkisuuteen tullut myös paljon niihin liittyviä ongelmia. Tässä työssä arvioidaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin SÄHKE-projektissa käytettyjä projektinhallintakäytäntöjä. Työssä pyritään löytämään projektihallintamenetelmien kehityskohteita, joilla pystyttäisiin välttämään vastaavanlaisissa projekteissa esiintyviä ongelmia ja kehittämään projektin menetelmiä parantamaan projektin seurattavuutta ja toimintatehokuutta. Työ jakautuu kolmeen osaan. Taustaselvitysosuudessa perehdytään ohjelmistoprojektien elinkaarimalleihin ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitystä Suomessa esitellään lyhyesti. Seuraavassa osassa käydään läpi SÄHKE-projektin tapahtumat vuosina 2000-2009. Arviointiosuudessa verrataan SÄHKE-projektissa käytettyjä ohjelmistohankintakäytäntöjä CMMI-ACQ -ohjelmistohankintaprosessin arviointimallin prosessialueisiin. Arvioinnin tuloksena SÄHKE-projektin ohjelmistohankintamenetelmistä löytyi paljon kehitettävää. Tärkeimmäksi kehitysalueeksi tunnistettiin vaatimustenhallinta, koska se on perusta kaikille muille prosessialueille. SÄHKE-projektin tyyppisille projekteille suositeltiin vaatimushallinnan toimenpiteiden lisäksi elinkaarimallin määrittämistä, hankintasopimuksen ylläpitoa ja järjestelmällisemmän sekä tarkemman projektisuunnittelun ylläpitämistä. Tulokset ovat hyödynnettävissä vielä vuosia jatkuvissa sähköisten potilastietojärjestelmien käyttöönotoissa, järjestelmävaihdoissa ja muutoshankkeissa. /Kir10en
dc.description.abstractThe use of electronic patient record systems (EPR) has been increased during the past ten years in Finnish heal care sector. Many problems related to the information system have been reported at the same time. This thesis evaluates project management processes of the SÄHKE-project in Etelä-Pohjanmaa hospital district. The goal is to find development areas of the project management processes to avoid similar problems in corresponding projects and to develop methods to improve project tracking and efficiency. The thesis is divided into three parts. In the background study part, life cycle models of the software projects are explored. Development of the information systems in Finnish health care is introduced briefly. The history of SÄHKE-project from the years 2000-2009 is presented in the next part. In the evaluation part, the software acquisition processes of SÄHKE-project are compared against the process areas of CMMI-ACQmodel. The evaluation indicates that many process areas of SÄHKE-project software acquisition could be improved. The most important section to develop was requirement management which is the basis for the rest of the process areas. The other recommended actions for the projects like SÄHKE were definition of the life cycle model, maintenance of supplier agreement and maintenance of precise project plan. The result of this evaluation can be utilized in on-going EPR implementations, system changes and development activities.en
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleSähköisen potilastietojärjestelmän hankintaprosessin arviointien
dc.title.alternativeEvaluation of the Electronic Patient Record system acquisition process
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201006211184
dc.contributor.laitosBiolääketieteen tekniikan laitos
dc.contributor.tiedekuntaLuonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeSähkötekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-06-02
dc.contributor.laitoskoodibme
dc.contributor.degreesupervisorMäkelä, Kari
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record