Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Matematiikan laitosen
dc.creatorMiilumäki, Thumas
dc.date.accessioned2010-06-29T08:22:13Z
dc.date.available2010-06-29T08:22:13Z
dc.date.issued2010-06-29T08:22:13Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6635
dc.description.abstractViime vuosituhannen lopulla ja edelleen 2000-luvulla ihmisverkostojen tutkimuksen menetelmien joukosta on korostunut nk. SNA (Social Network Analysis) ja sen tarjoamat sovellukset. SNA kaikessa laajuudessaan tarjoaa monipuolisia menetelmiä verkostoanalyysille tarkasteltaessa verkostoa niin yksittäisten toimijoiden kuin koko verkoston tasolla. SNA:n matemaattinen teoreettinen tausta nojaa pääosiltaan kahteen matematiikan osa-alueeseen, graafiteoriaan ja matriisilaskentaan. Monessa kohtaa nämä kaksi teoria- ja metodologia-aluetta kulkevat rinnakkain määriteltäessä SNA:n yleisiä teorioita ja metodeita verkostojen analysointiin. Graafiteoria tarjoaa perusperiaatteiltaan lähtökohdat verkoston visualisoinnille ja mallintamiselle. Matriisilaskenta puolestaan tarjoaa metodeita verkoston laskennalliselle analysoinnille. Web-pohjaiset järjestelmät mahdollistavat laaja-alaisen ja yksityiskohtaisen lokidatan keruun ja tallentamisen. Keskeistä on kuitenkin huomioida, että toteutettavaa analyysiä ohjaavat hypoteesit, käytettävissä oleva lokidata, lokidatan rekonstruointi verkostodataksi sekä tiedon tulkinta osana analyysia. Koska web-pohjaiset sosiaaliset verkostopalvelut käsittävät laajoja verkostoja, ja siten verkostodata käsittää verrattain paljon tietoa, on järkevää määritellä verkostoanalyysille johdonmukainen looginen prosessi, jota noudattamalla verkoston analyysi on paremmin vertailtavissa ja suhteutettavissa muihin tutkimustuloksiin. Tässä diplomityössä esitellään niitä SNA-menetelmiä, jotka erityisesti soveltuvat web-pohjaisten sosiaalisten verkostojen analysointiin. Edelleen esitellään web-pohjaisen verkostoitumispalvelun SNA:n looginen prosessi, jota on hyödynnetty tukimuscasessa, jossa esiteltyjä menetelmiä testattiin käytännössä. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että tutkitun verkkopalvelun käyttöaktiivisuus ei ollut suoraan yhteydessä palvelun sisäiseen verkostoitumiseen. /Kir10en
dc.format.extent94
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleWeb-pohjaisten sosiaalisten verkostojen analyysimenetelmäten
dc.title.alternativeSocial Network Analysis Methods in Web-based Networking Systems
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201006291189
dc.contributor.laitosMatematiikan laitos
dc.contributor.tiedekuntaLuonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeTeknis-luonnontieteellinen koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-06-23
dc.contributor.laitoskoodimat
dc.contributor.thesisadvisorPohjolainen, Seppo
dc.contributor.thesisadvisorHuhtamäki, Jukka
dc.contributor.degreesupervisorPohjolainen, Seppo
dc.contributor.degreesupervisorHuhtamäki, Jukka
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record