Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Signaalinkäsittelyn laitosen
dc.creatorIkonen, Olli-Pekka
dc.date.accessioned2010-07-01T05:28:22Z
dc.date.available2010-07-01T05:28:22Z
dc.date.issued2010-07-01T05:28:22Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6646
dc.description.abstractAndroid platform is an open source mobile phone operating system developed by Google. Although originally meant for mobile phones, Android was designed to be so flexible that it can be installed to almost any device running a Linux-type kernel. Different device manufacturers have noted this adaptability and the potential of using thousands of ready-made Android-based applications on various devices. In the recent years manufacturers have begun to introduce different types of non-mobile-phone multimedia devices to the market, all of them running Android platform. The emergence of these non-mobile Android devices means that companies related to telecommunications, multimedia, software development, and other relevant fields need to decide whether or not they should begin to provide content and services tailored for Android. This thesis was written to help with this decision by providing information on how functional Android platform is on non-mobile devices, how different manufacturers are using the platform, and what the user-experience on a typical Android-based non-mobile device is like. This thesis has been divided into three sections. The first section provides an overview on Android platform, its features and architecture. The second section studies numerous Android-based non-mobile devices on today’s market and offers insight on Android’s capabilities and what are the current trends among the devices. The third part presents a test case of one Android-based device, Archos 5 Internet Tablet, and uses it as an example for what usability on a typical Android-based device is like by evaluating it with Jacob Nielsen’s heuristic evaluation method. It was discovered that although Android platform can be adapted to numerous different types of devices, it functions best in a device with a touchscreen. Most Android-based devices are heavily reliant on wireless connectivity, offering a market opportunity for telecommunications operators. Android platform can be expanded to be capable of playing high-quality media, including high-definition video, giving an opportunity for content providers. Most of the studied devices supported Android applications, but the distribution of applications might be complicated because many manufacturers have chosen to establish their own application stores tailor-made for their own devices. Finally, it was noted that Android and devices based on it are still under heavy development, so the information provided in this thesis might grow outdated within a few months. /Kir10en
dc.description.abstractAndroid on Googlen kehittämä avoimeen lähdekoodiin perustuva matkapuhelimen käyttöjärjestelmä. Vaikka se oli alun perin tarkoitettu matkapuhelimia varten, Android on suunniteltu niin joustavaksi, että sen voi asentaa lähes mihin tahansa Linux-pohjaiseen laitteeseen. Eri laitevalmistajat ovat panneet merkille Androidin sopeutumiskyvyn ja mahdollisuuden käyttää tuhansia valmiita Androidin sovellutuksia eri laitteissa. Viime vuosien aikana laitevalmistajat ovat alkaneet tuoda markkinoille erilaisia ei-matkapuhelin multimedialaitteita, jotka kaikki käyttävät Android-käyttöjärjestelmää. Näiden Android-laitteiden ilmestyminen merkitsee sitä, että tietoliikenteeseen, multimediaan, ohjelmistokehitykseen ja muihin vastaaviin aloihin perustuvien yritysten täytyy päättää, ryhtyvätkö ne tarjoamaan Androidille erityisesti suunnattua sisältöä ja palveluja. Tämä työ on kirjoitettu auttamaan yrityksiä päätöksenteossa tarjoamalla niille tietoa siitä, miten toimiva Android-käyttöjärjestelmä on muissa laitteissa kuin matkapuhelimissa, miten eri laitevalmistajat käyttävät Androidia ja millainen tyypillisen Android-laitteen käyttökokemus on. Työ on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa esitellään Android-käyttöjärjestelmä, sen ominaisuudet ja arkkitehtuuri. Toisessa osassa tutkitaan lukuisia tämän päivän markkinoilta löytyviä Android-laitteita, kartoitetaan mihin Android pystyy ja mitkä ovat laitteille tyypillisiä piirteitä. Kolmannessa osassa esitellään yksi Android-pohjainen laite, Archos 5 Internet Tablet, ja käytetään sitä esimerkkinä siitä, millainen käyttökokemus tyypillisellä Android-laitteella voi olla tutkimalla sen käytettävyyttä Jacob Nielsenin heuristisen arvioinnin menetelmällä. Työssä havaittiin, että vaikka Android-käyttöjärjestelmä voidaan mukauttaa erilaisten laitteiden tarpeisiin, se toimii parhaiten kosketusnäytöllisissä laitteissa. Useimmat Android-pohjaiset laitteet ovat erittäin riippuvaisia langattomasta yhteydestä, mikä voi tarjota markkinapohjaa teleoperaattoreille. Androidia on mahdollista laajentaa ja parannella siten, että se kykenee toistamaan hyvin korkealaatuista mediaa, mukaan lukien high-definition-videoita, mikä voi hyödyttää sisällöntarjoajia. Suurin osa tutkituista laitteista tukee Android-sovellutuksia, mutta sovellusten jakelu eri laitteille saattaa tuottaa vaikeuksia, sillä eri laitevalmistajat ovat päättäneet perustaa omia sovellus-verkkokauppojaan yksinomaan omia laitteitaan varten. Lisäksi todettiin, että Android-käyttöjärjestelmä ja siihen perustuvat laitteet kehittyvät edelleen nopeasti, joten työssä esitetyt tiedot voivat vanhentua muutaman kuukauden sisällä.en
dc.format.extent77
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleFunctionality and User-Experience of Android Platform on Non-Mobile Multimedia Devicesen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201007011201
dc.contributor.laitosSignaalinkäsittelyn laitos
dc.contributor.tiedekuntaTieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeSignaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-06-23
dc.contributor.laitoskoodisgn
dc.contributor.thesisadvisorVisa, Ari
dc.contributor.degreesupervisorDefee, Irek
dc.contributor.degreesupervisorVisa, Ari
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record