Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Elektroniikan laitosen
dc.creatorRajala, Olli Sakari
dc.date.accessioned2010-07-02T06:54:43Z
dc.date.available2010-07-02T06:54:43Z
dc.date.issued2010-07-02T06:54:43Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6660
dc.description.abstractThis thesis covers various methods to measure phase noise of oscillators. The main goal is to build a working phase noise measurement system for the Department of Electronics, Tampere University of Technology. The current facilities have limitations which restrict the measurements. Phase noise of oscillators can be measured for example with the following methods: phase locked loop (PLL) method, delay line discriminator method, and cross correlation method. In addition to these basic methods, some commercial phase noise measurement systems will be covered. Phase noise of two-ports can be measured with a residual method, and this will be covered shortly. The phase locked loop method is chosen for closer investigations. A measurement system based on that method is built and all related properties are introduced. Most of the required components were readily available, but two filters and a low noise amplifier for 0–100 kHz bandwidth was built and their performance verified during this project. The design and building process of those components is covered, and the performance of all the components used is verified with measurements. The measurement process and set-ups used are introduced. The measurement system built during this project can be used to measure phase noise of oscillators, as shown in this thesis. Measuring phase noise of low noise oscillators is not an easy task, but it can be done without expensive commercial phase noise measurement systems using only commonly available equipment. This thesis shows how that can be done. /Kir10en
dc.description.abstractTässä työssä paneudutaan oskillaattorien vaihekohinaan ja sen mittaamiseen käytettyihin menetelmiin. Päällimmäisenä tarkoituksena on kehittää toimiva vaihekohinan mittausjärjestelmä Tampereen teknillisen yliopiston elektroniikan laitokselle. Laitoksen RFLaboratoriossa tällä hetkellä käytetty menetelmä ei mahdollista useimpien oskillaattorien vaihekohinan mittaamista, koska järjestelmän rajat tulevat nopeasti vastaan. Oskillaattorien vaihekohinaa voidaan mitata esimerkiksi seuraavilla menetelmillä: vaihelukkomenetelmä (PLL-menetelmä), viivelinjadiskriminaattorimenetelmä ja ristikorrelaatiomenetelmä. Näiden lisäksi käsitellään kaupallisia toteutuksia ja vaihekohinan mittaamista suoraan spektrianalysaattorilla. Kaksiporttien vaihekohina saadaan mitattua esimerkiksi residuaalimenetelmällä, joka esitellään lyhyesti. Mittausmenetelmistä tarkimmin paneudutaan vaihelukkomenetelmään. Sen ympärille rakennetun mittausjärjestelmän ominaisuudet esitellään ja kerrotaan eri komponenttien vaatimuksista. Suurin osa järjestelmän vaatimista komponenteista löytyi laboratoriosta valmiina, mutta kaksi suodatinta sekä pienikohinainen vahvistin 0–100 kHz taajuuskaistalle täytyi rakentaa. Noiden komponenttien suunnittelu ja rakentaminen käydään läpi riittävällä tarkkuudella. Käytettyjen komponenttien ominaisuudet mitattiin niiltä osin kuin ne vaikuttavat käytettyyn mittausjärjestelmään. Näistä tuloksista ja mittauksista käydään läpi järjestelmän suorituskyvylle kriittiset alueet. Projektin aikana rakennettu mittausjärjestelmä todettiin toimivaksi tavaksi mitata vaihekohinaa. Pienikohinaisten oskillaattorien vaihekohinan mittaaminen on varsin vaativa tehtävä, mutta tämän työn perusteella se on mahdollista tehdä ilman erityisiä kaupallisia vaihekohinamittalaitteita käyttäen hyväksi RF-laboratoriosta todennäkoisesti löytyviä laitteita.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleOscillator Phase Noise Measurements using the Phase Lock Methoden
dc.title.alternativeVaihelukkomenetelmän hyödyntäminen oskillaattorien vaihekohinamittauksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201007021215
dc.contributor.laitosElektroniikan laitos
dc.contributor.tiedekuntaTieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeSignaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-06-23
dc.contributor.laitoskoodiele
dc.contributor.thesisadvisorLundén, Olli-Pekka
dc.contributor.degreesupervisorKellomäki, Tiiti
dc.contributor.degreesupervisorLundén, Olli-Pekka
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record