Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitosen
dc.creatorTahvanainen, Anu
dc.date.accessioned2010-07-05T10:11:46Z
dc.date.available2010-07-05T10:11:46Z
dc.date.issued2010-07-05T10:11:46Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6676
dc.description.abstractKaupunkimme kasvavat ja niissä asuu yhä erilaisempia ihmisiä. Erilaistuvien tarpeiden edessä kaupungit ja etenkin kaupunkiasuminen kohtaavat muuttuvia haasteita. Tulevaisuuden ekologisesti kestävä kaupunki on sekä tiivis että asukkaidensa näköinen, toimintamahdollisuuksiltaan monipuolinen ja virikkeellinen. Tässä diplomityössä visioidaan kaupunkielämän ja asumisen mahdollisuuksia Helsingin Merihaan alueella. Merihaka on 1970-luvulla Helsingin kantakaupunkiin rakennettu asuinalue ja se edustaa strukturalistista, tiivistä kompaktikaupunki-ihannetta. Alueen tunnusmerkkejä ovat koko rakenteen laajuinen, kevyen ja ajoneuvoliikenteen erottava kansirakenne, suuri mittakaava ja betonielementtirakentaminen. Merihaan yksi rakentamaton tontti toimii lähtökohtana alueen täydennysrakentamisen suunnittelulle ja kaupunginosan elävöittämiselle. Työssä analysoidaan ja pohditaan useita vaihtoehtoisia tapoja tiivistää ja piristää ristiriitaisesti koettua Merihaan aluetta. Prosessin kuvauksella osoitetaan, miten erilaisia suunnitelmia samoista lähtökohdista voi syntyä. Analyysin tuloksena esitellään suunnitelma uudesta kerrostalosta Merihakaan. Työ ei rakennu tarkasti minkään tietyn menetelmällisen lähestymistavan varaan, vaan aluetta analysoidaan monelta eri kantilta. Merihaan täydennysrakentamista lähestytään ensin historiallisen katsauksen kautta, joka kytketään nykyhetken asuntotuotannon ja -suunnittelun haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Seuraavaksi nykyisen Merihaan eri ominaisuuksia on pilkottu pienempiin osasiin, ja pohdittu, miten Merihakaa olisi sen omista lähtökohdista käsin syytä kehittää. Alueen täydennysrakentamisen tilallisia mahdollisuuksia tarkastellaan myös massatutkielmien avulla. Analyysi osoittaa, että Merihaan tulevaisuudella voi olla monta suuntaa ja täydennysrakentaminen voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Työssä esitellään neljä vaihtoehtoista konseptia, joissa kaikissa merihakalaisten viihtyvyyttä ja mahdollisuuksia luoda kontakteja parannetaan. Konsepteissa vaihtelevat täydennyrakentamisen laajuus, mittakaava sekä asumisen ja julkisen tilan luonne. Konseptien olennaisin ero on siinä, haetaanko kontaktia vain lähiympäristöön ja merihakalaisiin vai halutaanko alue avata laajemmin helsinkiläisten käyttöön. Tutkielman lopuksi yksi konsepteista esitellään tarkemmin. Suunnitelma yhdestä uudesta kerrostalosta ottaa parhaiten huomioon annetun tontin, Merihaan alkuperäisen arkkitehtuurin ja alueen tarpeet sekä toiveet. Suunnitelmassa pyritään lisäämään Merihaan alueen houkuttelevuutta paitsi sen asukkaiden myös muiden kaupunkilaisten näkökulmasta. Uusi Merihaka on toimiva osa ympäröivää kaupunkirakennetta, se on entistä avoimempi ja houkuttelevampi ulkopuolisille kaupunkilaisille. Asukkailleen uusi Merihaka on aktiivinen osa elämää ja asumista alueella. Se tarjoaa paikkoja kohtaamisille, erilaisia tilallisia ympäristöjä ja aktiviteetteja. Täydennysrakentamisen ohella tärkeässä roolissa on kansitilan uusi luonne. Kansitilan tilahierarkiaa selkeytetään, Merihaan uudesta puistosta muodostuu alueen ja koko kaupungin yhteinen tila ja aktiivivyöhyke. Asuintalojen omat pihat ovat yksityisempiä. Uudesta rakennuksesta muodostuu aluetta elävöittävä kohtaamisen paikka, joka on samalla kauas muuhun kaupunkiin loistava alueen uusi maamerkki. Rakennus on julkista tilaa ja asumista yhdistävä hybridirakennus, joka on sekä asumiseltaan että julkiselta toiminnaltaan monipuolista. Arkkitehtuuriltaan rakennus on yksinkertainen, vanhaa rakennuskantaa kunnioittava ja siitä inspiroituva. Julkisivuratkaisuna on kaksoijulkisivu, jonka sisemmän osan sateenkaarenvärit tuovat piristävän lisän muuten betonisen harmaaseen Merihakaan. Asunnot muodostuvat viimeistelemättömistä raakatilayksiköistä, joista asukas valitsee ja suunnittelee haluamansa kokonaisuuuden. Asunnot voivat olla joko yksi- tai kaksikerroksisia, moniin suuntiin avautuvia ja tilallisesti vaihtelevia. Variaatiomahdollisuudet asuntojen osalta ovat kattavat. Kaikille asunnoille on yhteistä kaksoisjulkisivun välitila, joka toimii koko asunnon alueelle levittäytyvänä mahdollisuutena ulkotilayhteyteen. Asuminen rakennuksessa ei rajoitu oman asunnon sisään, vaan ulottuu sen ulkopuolelle kattaviin yhteistiloihin ja julkisiin, kaikille avoimiin tiloihin. Rakennus on asukkaidensa näköinen ja sen henki on yhteisöllinen ja jakava, kuten koko uuden Merihaankin. /Kir10fi
dc.description.abstractToday, cities are becoming ever bigger and people living in them more and more diverse. Thus, cities and especially urban living face new challenges when people’s needs diversify. Ecologically sustainable city of the future is both dense and made to reflect its inhabitants. In addition, it is functionally varied and stimulating. This thesis is a vision of the possibilities of urban life and living in Merihaka Helsinki. Merihaka is a residential area built in the 1970’s near the downtown Helsinki and it is an exemplar of an ideal of a structuralist, dense compact city. The main characteristics of the area are a deck covering the whole area and separating pedestrian and car traffic, massive scale of the buildings and construction with prefabricated concrete units. One of the area’s unbuilt sites offers a starting point for the designing of the infill building and vitalization of Merihaka. Several optional ways of compressing and revitalizing the contradictorily conceived area are analyzed and studied. By showing the process of the work it is demonstrated how different kinds of designs can result from the same starting point. The outcome of the analyses is a design for a new multi-storey building in Merihaka. The thesis is not based on any single methodology but the area is analyzed in multiple ways. First, the urban renewal of Merihaka is approached from a historical perspective which is then linked to challenges and possibilities of current housing design and production. Next, the area is divided in different qualities and it is then analyzed what these qualities mean for the future and development of Merihaka. Further, three dimensional aspects of infill building are analyzed with mass models. The analysis demonstrates that the future of Merihaka can take many paths and the densification of the area can be implemented in many ways. The thesis introduces four optional drafts that all better the Merihaka residents’ possibilities to enjoy their neighbourhood and interact with other residents. The volume of infill building and both the scale and the nature of living and public space vary in each approach. The main difference between the different approaches is whether contact is sought solely among the residents of Merihaka or whether the area intends to open itself to the other citizens of Helsinki, too. Finally, one of the drafts is designed more in detail. This design of one new building best accommodates the original architecture of Merihaka, the given free site and the demands and expectations of the area overall. The design aims to increase the attractiveness of Merihaka both among the residents of the area and other citizens of Helsinki. The fresh and new Merihaka is an active part of the surrounding city structure; it’s more open and alluring also to people not living in the area. Merihaka also becomes a more active part of the living space to its own residents. It offers meeting places and different kinds of spatial environments and spatial activities for them. However, the fresh infill building does play the sole role in the vitalization of the area. The new characteristics of the deck also have an important role in new Merihaka. The spatial hierarchy of the deck becomes clearer while the new public park and active zone of the area connects people from Merihaka and from other parts of Helsinki. At the same time, the yards and play areas of the residential buildings are more private. The new building becomes a place for interaction. It gives life to the whole neighbourhood and shines all the way to the surrounding city as a new landmark of Merihaka. The building is a hybrid which combines both living and public space. Both living and public functions are very versatile. At the same time, the design of the building is very plain. It esteems the original architecture in the surroundings and it is also inspired by it. The skin of the building is a double facade and the rainbow colours of its inner part give a refreshing extra to otherwise grey Merihaka. Dwellings are comprised of unfinished “rawspaceunits” of which the inhabitant combines and designs his/her own home. Dwellings can be in one or two levels and they can open up to many directions and vary spatially. The possibilities of variations in the types of dwellings are extensive. What is common to all dwellings is the space between the layers of double facades. This new kind of balcony space covers the whole dwelling and makes a connection to the outside possible. Living in the new building is not restricted to one’s own home anymore but it can be extended to shared common spaces and to public space open to everyone. The atmosphere of the new building is communal and of affiliation and cooperation; as is the whole atmosphere of the new and fresh Merihaka.en
dc.format.extent73 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleBetonipiknik - Täydennysrakentamisen malleja ja uusi hybridirakennus Helsingin Merihakaanen
dc.title.alternativePicnic on concrete - Models for infill building and a new hybrid building for Merihaka Helsinki
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201007051231
dc.contributor.laitosArkkitehtuurin laitos
dc.contributor.tiedekuntaRakennetun ympäristön tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeArkkitehtuurin koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-06-23
dc.contributor.laitoskoodiark
dc.contributor.thesisadvisorHedman, Markku
dc.contributor.degreesupervisorHedman, Markku
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record