Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitosen
dc.creatorAjo, Jani
dc.date.accessioned2010-07-06T08:29:20Z
dc.date.available2010-07-06T08:29:20Z
dc.date.issued2010-07-06T08:29:20Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6681
dc.description.abstractKeväällä 1.2.–30.4.2010 järjestettiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimesta yleinen Helsinki Townhouse-arkkitehtuurikilpailu alaotsakkeella Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan kaupunkipientalotyypit. Kilpailun tarkoituksena oli löytää townhouse- eli kaupunkipientalotyyppejä, jotka soveltuvat helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti että kaupunkikuvallisesti. Tarkoituksena oli rikastuttaa helsinkiläistä asuntotarjontaa ja monipuolisen asuntojakauman saavuttamiseksi etsittiin myös päällekkäisiä tai vertikaalisti limittyviä asuntoja sisältäviä ratkaisuja. Kilpailun tarkoituksena oli myös tutkia niin omatonttisia toisiinsa liittyviä tyyppejä, joissa piha-alueet ovat talon omistajan hallinnassa kuin kaupunkipientaloratkaisuja, jossa asunto-osakeyhtiöillä on yhteisiä ulkoalueita. Kilpailualueiksi oli osoitettu korttelialueet Jätkäsaaresta ja Kruunuvuorenrannasta, joihin kumpaankin oli tarkoitus löytää omanlaisensa alueidentiteettiä korostava ratkaisu. Kruunuvuorenrannan alueella kilpailun tulosta on tarkoitus soveltaa asemakaavan laatimisen pohjana ja mahdollisesti myöhemmin viitesuunnitelmina tontinluovutuksen yhteydessä. Jätkäsaaren kilpailualueella kilpailun tulosta on tarkoitus käyttää viitesuunnitelmina tontinluovutuksen yhteydessä. Samanaikaisesti kilpailun kanssa Tampereen Teknillinen Yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnan Arkkitehtuurin laitos järjesti diplomityökurssin, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa diplomityön tekeminen kilpailun pohjalta ja siihen osallistuen. Tämä diplomityö on syntynyt osana tuota kurssia. Työn suunnitelmaosuudessa on esitetty kilpailun vaatimusten mukaisesti yleissuunnitelma kilpailualueille ja aluekohtaiset tyyppitalot. Pyrkimyksenä on ollut luoda omaleimaiset ja elävät reunat uudelle muodostuvalle kaupunkirakenteelle. Diplomityön kirjallinen osuus käsittelee kaupunkipientalojen historiaa myöhäiskeskiajalta alkaen 1900-luvun alkuun ulottuen. Tarkoituksena on ollut taustoittaa kilpailun aihepiiriä ja muistuttaa hyviksi koetetuista ratkaisuista esimerkein, joilla on annettavaa nykyisessäkin asuntosuunnittelussa. Pääpaino on englantilaisen ja varsinkin lontoolaisen kaupunkitalon kehityksessä, joka oli merkittävässä asemassa nykyisen metropolin asuntokannan muodostuessa näyttäen tietä kehitykselle myös pienemmissä kaupungeissa. Kaukaisimpana esimerkkinä esitellään perinteinen japanilainen kaupunkitalo vertailukohtana eurooppalaiselle rakentamiselle. /Kir10fi
dc.description.abstractThe City of Helsinki held an open architecture competition during spring 2010 under the name Helsinki Townhouse competition - The townhouse types of Jätkäsaari ja Kruunuvuorenranta. The purpose of the competition was to find townhouse types that would fit the urban context of Helsinki both culturally and aesthetically. The aim was to widen the housing supply of Helsinki and to attain diverse distribution of housing types also vertically stacked and overlapping solutions were sought after. The competition’s aim was also to explore both connected houses on their own property as well as condominiums with collective outdoor facilities. The competition consisted of two areas Jätkäsaari and Kruunuvuorenranta, and the objective was to find two distinct solutions that would reinforce the area identity. In the Kruunuvuorenranta area the competition outcome is intended to be used as the basis for the master plan layout and possibly as reference plans in the land donation process. In the Jätkäsaari area the result of the competition is intended to be used as reference plans. Simultaneously with the competition the School of Architecture of the Tampere University of Technology arranged a special course that enabled students to participate and do their Master’s thesis based on the competition entry. This thesis was done as a part of that course. In the design part of the thesis a general plan for the competition areas and area specific typical houses are presented according to the guide lines given in the competition programme. The objective of the plan is to establish new distinctive and lively edges for the emerging cityscape. In the written part of the thesis history of townhouses is presented starting from the medieval times and extending to the beginning of the 20th century. The aim is to form a historic review of the themes related to the competition and remind of the time proven design solutions that are relevant even in modern house planning. The thesis concentrates on the development of the English and particularly London townhouse, which acted a major part in the housing design and growth of the city to the metropolis of present day, influencing eventually smaller towns in England and abroad. As a most distant example a traditional Japanese townhouse is presented as a reference point to the European housing design and building practices.en
dc.format.extent54
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleEDGE - Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan kaupunkipientalotyypiten
dc.title.alternativeEDGE – Townhouse types for Jätkäsaari and Kruunuvuorenranta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201007061236
dc.contributor.laitosArkkitehtuurin laitos
dc.contributor.tiedekuntaRakennetun ympäristön tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeArkkitehtuurin koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-06-23
dc.contributor.laitoskoodiark
dc.contributor.thesisadvisorHedman, Markku
dc.contributor.degreesupervisorHedman, Markku
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record