Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitosen
dc.creatorHelin, Peitsa
dc.date.accessioned2010-07-09T08:55:59Z
dc.date.available2010-07-09T08:55:59Z
dc.date.issued2010-07-09T08:55:59Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6714
dc.description.abstractYrityksen kannattavuus liitetään usein yrityksen kykyyn organisoida toimintansa niin hyvin, että se voi ajan mittaan kattaa myyntituloillaan menonsa, lainanlyhennyksensä ja voitonjakomaksunsa. Yritystoiminnan kannalta katsottuna toimintaa on pidettävä kannattavana, jos kulujen kattamisen lisäksi yritys kykenee saavuttamaan asettamansa kannattavuustavoitteen. Yritysten kannattavuutta puolestaan voidaan mitata joko absoluuttisten tai suhteellisten tunnuslukujen avulla. Tämän diplomityön päätavoite oli selvittää miten autoteollisuuden suurimpien yritysten kannattavuus on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tarkemmin ottaen tämä analyysi tapahtui yritysten julkaisemien vuosikertomusten tietojen avulla, sillä niissä oli tuotu esille yritysten käyttämät kannattavuuden mittarit ja niille mahdollisesti asetetut tavoitearvot sekä näkemykset kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Yritysten kannattavuuksien vertailukelpoisuus varmistettiin vielä siten, että jokaisesta tarkastelun yrityksestä laskettiin samat, etukäteen määritellyt tunnusluvut. Työn teoriaosuudessa luotiin kirjallisuuden avulla katsaus yrityksen talousprosessiin ja tilinpäätökseen liittyviin seikkoihin. Näiden lisäksi teoriaosuuden lopussa avattiin kannattavuuden käsitettä ja hahmotettiin siihen vaikuttavia tekijöitä. Aineisto-osuudessa tuotiin esille, miksi tarkasteltaviksi yrityksiksi valikoituivat Toyota Motor Corporation, Volkswagen Group, General Motors Corporation, Ford Motor Company, Honda Motor Company ja Fiat Group. Analysoinnin tuloksena huomattiin, että tarkastelun yhdysvaltalaisten yritysten (General Motors Corporation ja Ford Motor Company) kannattavuus heikkeni koko tarkastelujakson ajan. Kaiken lisäksi kyseisten yritysten toiminta oli raskaasti tappiollista tarkastelujakson viimeisinä vuosina. Japanilaisten yritysten osalta Toyota Motor Corporationin kannattavuus näytti kehittyvän melko johdonmukaisesti tarkastelujakson ajan ja Hondan kannattavuudessa oli havaittavissa pientä taantumaa. Eurooppalaisten yritysten osalta Volkswagen Groupin kannattavuus näytti olevan voimakkaasti sidoksissa maailmantalouden heilahteluihin ja Fiat Group puolestaan onnistui pienten ongelmien jälkeen parantamaan jatkuvasti omaa kannattavuuttaan. Tarkastelujakson lopussa alkanut taloustaantuma romahdutti yhdysvaltalaisten ja japanilaisten yritysten kannattavuuden.fi
dc.description.abstractProfitability is usually related to company’s ability to organize its operations in a way that the company is able to cover its expenses, instalments of loans and distribution of dividends with sales revenues. A company can be considered profitable from its point of view if it is also able to achieve its own profitability objective. Profitableness of a company can be assessed with the help of absolute and relative profitability figures. The main objective of this thesis was to assess what has happened to the profitability of major car manufacturers in the past decade. The analysis was conducted based on annual reports published by the reviewed companies. An annual report is a handy source of information since it contains consolidated financial statements, represents how the company indicates its profitability and views on the factors which affects profitability. Also it might bring up some profitability target values set by the company. Few preselected key figures were calculated based on the companies’ financial statements to ensure the comparability of the reviewed companies. The theory of this thesis shed some light on the economic process of a company and facts related to financial statements. The concept of profitability and factors that might affect profitableness was also briefly discussed. The material used in this thesis and reasons why Toyota Motor Corporation, Volkswagen Group, General Motors Corporation, Ford Motor Company, Honda Motor Company and Fiat Group were chosen are presented in analysis of the material section. The analysis showed that the profitability of General Motors Corporation and Ford Motor Company weakened over the observation period. Toyota Motor Corporation managed to develop its profitability over the observation period whereas the profitability of Honda Motor Company declined slightly. It looked like the profitability of Volkswagen group followed closely the changes of world economy and Fiat Group managed steadily increase its profitableness after some problems at the first half of the observation period.en
dc.format.extent126 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleAutoteollisuuden suurimpien yritysten kannattavuuskehitys vuosina 1998–2008en
dc.title.alternativeThe profitability change of few major car manufacturers during the years 1998–2008
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201007091271
dc.contributor.laitosTeollisuustalouden laitos
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeKonetekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-06-02
dc.contributor.laitoskooditta
dc.contributor.degreesupervisorSuomala, Petri
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record