Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitosen
dc.creatorSjöholm, Katri
dc.date.accessioned2010-07-09T09:30:26Z
dc.date.available2010-07-09T09:30:26Z
dc.date.issued2010-07-09T09:30:26Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6716
dc.description.abstractTämä tutkimus on tehty opinnäytetyöksi Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen yksikölle Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu. Opinnäytetyössä tarkasteltiin palvelualan yrityksen turvallisuuden nykytilaa. Työn tavoitteena oli arvioida, miten valittu kohdeyritys turvallisuustoiminnassaan onnistuu vastaamaan lainsäädännön vaatimuksiin. Pyrkimyksenä oli kartoittaa kohdeyrityksen myymälätoimintaan soveltuvia turvallisten käytäntöjen ominaispiirteitä hyvän turvallisuustason saavuttamiseksi. Samalla oli tarkoitus poimia yrityksen yksittäisissä myymälöissä piilottelevia hyviä toimintatapoja yhteisiksi malleiksi. Opinnäytetyön toivottiin voivan antaa yritykselle valmiuksia turvallisuusnäkökohtien parempaan huomioimiseen korostaen mahdollisuuksien rajoissa sisäistä oppimista. Tästä syystä lainsäädäntöä, turvallisuusjohtamista sekä työturvallisuuden osa-alueita käsittelevä teoriaosuus on laajahko. Perustavalaatuisena lähtökohtana turvallisuuskartoituksen suorittamiselle olivat lainsäädännön asettamat vaatimukset työturvallisuudelle yrityksen erityispiirteet huomioiden. Lähtökohtatieto toimialasta ja yrityksestä koottiin yksikkövierailukäynneillä. Nykytilan arviointi eli turvallisuustason mittaaminen tapahtui teoreettisesta viitekehyksestä saatuun tietoon ja poimittuihin malleihin nojaten. Varsinainen kartoitustyö suoritettiin kohdeyritysketjun myymälöille suunnattuna kyselytutkimuksena. Kartoituksessa käytettiin kahta myymäläkohtaista menetelmää ja yhtä henkilökunnan jäsenille tarkoitettua menetelmää. Kumpaankin myymäläkohtaiseen kyselyyn saatiin vastaukset 22 myymälästä, joita ketjuyritykseen kuuluu kaikkiaan 72. Myymäläpuolen henkilökunnan määrä yrityksen palveluksessa on suunnilleen 320, joista henkilökuntakyselyyn osallistui 25 työntekijää 20 liikkeestä. Turvallisuusjohtamisen tilaa selvitettiin ja kartoituksessa käytettyjen kyselyiden avulla saatuja tuloksia syvennettiin haastattelemalla kohdeyrityksen työsuojelupäällikköä ja -valtuutettua. Kyselytutkimuksen tuloksista koottiin raportti, jossa esitettiin kohdeyritykselle kuvaus sen turvallisuuden tilasta. Erikseen toimitettiin tulosten perusteella koottu ehdotus yhteisistä kehitysmahdollisuuksista ja välineistä turvallisuuden kehittämisen seurantatyöhön. Opinnäytetyön tulosten mukaan yrityksen työturvallisuudessa on puutteellisuutta. Keskeisenä yrityksen työturvallisuuteen vaikuttavana seikkana ilmeni yksittäisten korjaustoimenpiteitä kaipaavien tekijöiden ohella erityisesti työntekijöiden kouluttamisen ja perehdyttämisen tehostamisen tarve. Tutkimus toi lisäksi ilmi henkilöstön kaipuun yhteistoiminnan ja tiedonkulun kautta avoimempaan, myymälähenkilöstön työturvallisuutta paremmin huomioivaan organisaatiokulttuuriin. /Kir10en
dc.format.extent148
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleTurvallisuuden nykytilan kartoitus palvelualan yrityksessäen
dc.title.alternativeResearch of Safety Situation in a Company of Service Business
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201007091273
dc.contributor.laitosTeollisuustalouden laitos
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeKonetekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-07-02
dc.contributor.laitoskooditta
dc.contributor.thesisadvisorSaarela, Kaija Leena
dc.contributor.degreesupervisorSaarela, Kaija Leena
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record