Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitosen
dc.creatorKarala, Saana
dc.date.accessioned2010-08-12T07:28:40Z
dc.date.available2010-08-12T07:28:40Z
dc.date.issued2010-08-12T07:28:40Z
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6718
dc.description.abstractSvenska Privatskolan i Uleåborg on tarjonnut ruotsinkielistä opetusta Oulussa jo vuodesta 1859. Oulussa yksityiskoululla on vahva asema ainoana ruotsinkielisenä kouluna ja se haluaa edelleen nykyajan koulurakennuksen ja toiminnan asettamista haasteista huolimatta säilyttää paikkansa keskustakouluna. Svenska Kulturens Vänner r.f. on aikoinaan ostanut Sepänkatu 7 tontin ja tämä keskustan kulmaus on omaksuttu yhdeksi ruotsinkielisen yhteisön kokoontu-mispaikoista. Vanhat tilat ovat kuitenkin käyneet ahtaiksi, eivätkä täytä nykyisiä koulurakennukselle asetettuja määräyksiä. Koulun oppilasmäärä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 1993 vuoteen 2008 Useista remonteista huolimatta kouluympäristö ei ole kehittynyt kokonaisuutena, vaan paloittain tehdyt muutokset ovat johtaneet pirstaleiseen ja toiminnaltaan hankalaan loppuratkaisuun. Lokakuussa 2008 Svenska Kulturens Vänner r.f. osti koulun naapurikiinteistön, niin kutsutun Weckmanin talon Sepänkadun ja Kirkkokadun kulmasta tarkoituksena laajentaa päiväkoti- ja koulutoiminta tälle tontille. Koulu on saavuttanut lähes huippunsa oppilasmäärässä. Suunnitelmissa on varauduttu noin 280 lapsen vaatimaan tilaan. Vakiintunut tilanne antaa mahdollisuuden kauaskantoiselle oppimisympäristön suunnittelulle, jonka avulla oppilaille ja henkilökunnalle voidaan taata turvallinen, vaivaton ja häiriötön työympäristö. Diplomityössäni tutkin päiväkotia ja yhtenäiskoulua oppimisympäristönä, jossa lapsi kasvaa vauvasta nuoreksi aikuiseksi. Yhtenäiskoulun oppimisympäristö asettaa kiinnostavia haasteita arkkitehtuurille ja koko korttelin toiminnalle, kun käyttäjien suuri ikäjakauma jo vaatii selkeästi erilaisia oleskelutiloja vaihtelevien opetustilojen rinnalle. Koulualue palvelee pientä yhteisöä laajalta alueelta ja alueen tulee toimia kohtauspaikkana myös kouluajan ulkopuolella. Diplomityö koskettaa myös täydennysrakentamisen tehtäväkenttää ja osaksi suojellun Weckmanin kiinteistön asuin- ja liikerakennuksen sopeuttamista uudenlaiseen toimintaan. Kaupunkikuvallisesti kortteli kaipaa kohennusta tiiviin keskustan ja hajanaisten lamellikortteleiden rajapinnassa. Tehtävänä on sitoa koulurakennukset yhteen korjaus- ja uudisrakentamisen keinoin ja luoda miellyttävää sekä virikkeellistä ympäristöä niin lapsille kuin aikuisillekin. Kouluarkkitehtuurissa pyrin eläytymään lapsen ja nuoren aikuisen kokemusmaailmaan. Apunani olen käyttänyt aiheeseen liittyviä ympäristö-psykologian tutkimuksia ja Kaisa Nuikkisen tutkimusta Koulurakennus ja Hyvinvointi, 2009. /Kir10en
dc.description.abstractSvenska Privatskolan i Uleåborg has offering Swedish teaching in Oulu since 1859. This private school has a strong state because there is no other Swedish schools in the city of Oulu. Despite requirements that modern school building and functions set, it still wants to preserve place as a school in the city. Svenska Kulturens Vänner r.f. has once bought property of Sepänkatu 7 and this corner at Oulu has been imbibed as one of the Swedish community´s hangout. Existing school environment has after all became small and it doesn’t fulfill decrees that has set for school building nowadays. Amount of students has doubled from year 1993 to 2008. After several renovations school environment has not developed as a whole. Piecewise done changes has led to a diffusive and badly working solution. In october 2008 Svenska Kulturens Vänner r.f. bought a building from neighbor, so called Weckmans house in the corner of Sepänkatu and Kirkkokatu as aim to extend playschool and school functions to that property. Amount of students has reached top. In the planning has been got ready for space that 280 children need. Settled situation gives a chance to design studying environment by long sight. That will ensure safe, effortless and not disturbing working environment. In my master’s thesis I research playschool and comprehensive school as an studying environment where children grow up from baby to a young. Studying environment sets interesting challenges to architecture and functionality of whole block, when age distribution needs clearly different spaces for staying beside varying teaching spaces. School services a small community of large area and place should work as hangout also outside of the school time. My master’s thesis also touches operating area of add-on building and custom to new function of partly conserved Weckman’s residential and commercial building. From perspective of cityscape block needs enhancement on interface of dense city structure and diffusive lamella blocks. Task is to tie school buildings together by means of repairing and new constructions and create comfortable and stimulative environment as children like adults. In school architecture I try to empathize into children’s and young adult’s experience world. My work has been supported by related research results of environmental psychology and Kaisa Nuikkinen’s research Koulurakennus ja hyvinvointi 2009.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleYhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessaen
dc.title.alternativeComprehensive School in the rigid City structure
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201008121275
dc.contributor.laitosArkkitehtuurin laitos
dc.contributor.tiedekuntaRakennetun ympäristön tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.date.published2010-01-13
dc.contributor.laitoskoodiark
dc.contributor.degreesupervisorLahdelma, Ilmari
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record