Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Matematiikan laitosen
dc.creatorMarttila, Jarno
dc.date.accessioned2010-12-16T07:09:47Z
dc.date.available2010-12-16T07:09:47Z
dc.date.issued2010-12-16
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6835
dc.description.abstractTieteellinen kiinnostus sosiaalisten verkostojen analysointiin on kehittynyt ja kasvanut tietokoneiden ja webin myötä. Verkkopalveluiden suuret käyttäjämäärät ja niiden sisällä tapahtuvat käyttäjien muodostamat sosiaaliset vuorovaikutussuhteet tekevät mielenkiintoiseksi, niin markkinataloudellisesti kuin tieteellisestikin, käyttäjien muodostamien sosiaalisten verkostojen analysoimisen. Sosiaalisia verkostoja voidaan tulkita matemaattisin menetelmin ja visualisoida graafeilla. Sosiaalisten verkostojen matemaattiset analysointimenetelmät nojaavat graafiteoriaan ja matriisilaskentaan. Tietotekniikan avulla voidaan yhdistää ja automatisoida sosiaalisten verkostojen analyysin kannalta olennaiset vaiheet tiedon keräys, matemaattiset ja laskennalliset menetelmät sekä tulosten visuaalinen esittämisen graafeina. Graafien informatiivisuutta voidaan lisätä muokkaamalla visuaalisia elementtejä, kuten solmujen väriä, kokoa ja paikkaa, verkostoista laskettavien tunnuslukujen avulla. Tässä diplomityössä esitetään Suomen Lasten Parlamentti tapauksessa web-poh-jaisiin keskustelualueisiin sovellettuja sosiaalisten verkostojen laskennallisia menetelmiä sekä tulosten visualisointeja. Lisäksi esitetään uudenlainen työväline, joka yhdistää tiedonlouhinnan, matemaattisen analyysin ja visualisoinnin yhdeksi kontekstiherkäksi sovellukseksi. Laskennallisilla menetelmillä on löydetty SLP-tapauksen keskustelualueista muodostetuista verkostoista erilaisia merkittävimpiä tekijöitä. Keskusteluiden mallintamistavalla tiedosta verkostoiksi huomattiin olevan merkittävä vaikutus laskennallisiin lopputuloksiin. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että keskustelualueista voidaan mallintaa verkostoja, joista voidaan löytää merkittäviä tekijöitä matemaattisilla menetelmillä. Näitä tekijöitä ja matemaattisia menetelmiä sovellettaessa joudutaan soveltamaan sisällöllistä analyysiä, jotta voidaan selvittää mitä laskennalliset menetelmät kertovat mallinnetusta verkostosta. Lisäksi havaittiin, että epäsopivalla mallintamisella voidaan päätyä tilanteeseen, jossa edistyneet laskennalliset menetelmät eivät tuota lisäinformaatiota verkostosta. /Kir10en
dc.description.abstractThe scientific interest towards SNA (Social Network Analysis) has been developing and growing along the computers and the Web. The massive amount of users on Web services and the social interactions between the users on them make analysis of user generated social networks intriguing economically as well as scientifically. Social networks can be modeled with mathematical methods and represented with graph visualizations. The mathematical methods of SNA focuses on graph theory and matrix algebra. By using computer science, the necessary phases of SNA data collection, data modeling, mathematical and computational methods, and visual representation of results with graphs can be combined and automated. Informativeness of graphs can be increased by modifying visual elements, such as size and position of nodes with respect to calculated metrics. This Master of Science Thesis describes those SNA and visualization methods that are used on case Finnish Children's Parliament web based discussion forums. In addition, a new tool is represented which combines datamining, and mathematical analysis and visualization into a single context sensitive tool. By using metrics, one can determine the most important actors in a modeled network. The method of modeling discussion forums into a network has been found to affect the results of computational metrics. Also, discussion forums have been modeled into networks, from which most important actors have been determined by using mathematical methods. When applying these metrics onto networks, qualitative research must be used to understand the context. Moreover, improper modeling of network may lead to situations where advanced metrics give no additional information about the network.en
dc.format.extent62 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleDatalähtöinen sosiaalisten verkostojen analyysi: tapaus Suomen Lasten Parlamenttien
dc.title.alternativeData Driven Social Network Analysis: Case Finnish Children’s Parliament
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201012161391
dc.contributor.laitosMatematiikan laitos
dc.contributor.tiedekuntaLuonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeTietotekniikan koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-12-08
dc.contributor.laitoskoodimat
dc.contributor.thesisadvisorPohjolainen, Seppo
dc.contributor.thesisadvisorHuhtamäki, Jukka
dc.contributor.degreesupervisorPohjolainen, Seppo
dc.contributor.degreesupervisorHuhtamäki, Jukka
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record