Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikköen
dc.creatorVarjonen, Pasi
dc.date.accessioned2010-12-22T10:12:22Z
dc.date.available2010-12-22T10:12:22Z
dc.date.issued2010-12-22
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6841
dc.description.abstractKykyä innovoida pidetään yrityksen yhtenä ratkaisevampana tekijänä luoda uutta kilpailuetua ja siten selvitä kilpailussa tulevaisuuden alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Avoin innovaatio on innovoinnin saralla uusin kehitystrendi, jossa tietämystä pyritään aktiivisesti hankkimaan yrityksen ulkopuolelta ja toisaalta saattamaan omaa tietämystä yrityksen ulkopuolelle. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mihin asioihin yrityksen tulisi panostaa, jos se aikoo hyödyntää avoimen innovaation lähestymistapaa omassa innovaatiotoiminnassaan. Tutkimus toteutettiin geneerisellä tasolla, jolloin siihen ei sisälly toimialasidonnaisuutta. Tutkimuksen aihetta lähestyttiin teoreettisesti kirjallisuuskatsauksen avulla, jonka tavoitteena oli selvittää avoimen innovaation rakenne. Aiheen kokonaisvaltaiseksi ymmärtämiseksi kartoitettiin teoriaa avoimesta innovaatiosta, innovaatioprosessista, yrityksen strategioista, tiedon luonnista, verkostoista ja niiden johtamisesta, yrityskulttuurista, immateriaalioikeuksista ja oppivasta organisaatiosta. Kirjallisuuskatsauksella saatua teoreettista tietoa täydennettiin kokemusperäisellä tiedolla, jota hankittiin yrityshaastatteluin. Haastatellut yritykset valittiin siten, että haastateltavilla yrityksillä tuli olla kokemusta avoimesta innovaatiosta tai ainakin osasta avoimen innovaation mekanismeista. Lopulta avoimen innovaation menestystekijät johdettiin teoreettiseen ja kokemusperäiseen tietoon pohjautuen. Tutkimuksessa käytettiin pääasiallisesti käsiteanalyyttistä tutkimusotetta yhdessä toiminta-analyyttisen tutkimusotteen kanssa. Tutkimuksen tuloksena löydettiin tärkeimmät avoimen innovaation menestystekijät. Menestystekijöitä voidaan hyödyntää suunniteltaessa käytännön toimenpiteitä yrityksen innovaatioprosessin kehityksessä. Menestystekijät osoittavat suunnittelutyön painopistealueet, mutta eivät anna lopullista vastausta käytännön toteutuksesta – tämä täytyy ratkaista tapauskohtaisesti riippuen yrityksen strategiasta. /Kir10en
dc.format.extent88 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleAvoimen innovaation menestystekijäten
dc.title.alternativeThe success factors of the open innovation
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201012221397
dc.contributor.laitosPorin yksikkö
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeTuotantotalouden koulutusohjelmaen
dc.date.published2010-12-08
dc.contributor.laitoskoodipori
dc.contributor.degreesupervisorVanharanta, Hannu
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record