Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Tiedonhallinnan ja logistiikan laitosen
dc.creatorPajunen, Matti
dc.date.accessioned2011-01-24T10:16:52Z
dc.date.available2011-01-24T10:16:52Z
dc.date.issued2011-01-24
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6859
dc.description.abstractTämän tutkimuksen lähtökohtina olivat kaksi keskeistä ilmiötä nykypäivän liiketoiminnassa: tietämyksen ja osaamisen merkityksen korostuminen sekä yritysten liiketoiminnan perustuminen yhä enemmän projektien toteuttamiselle. Nämä tekijät ovat erityisen keskeisiä ohjelmistoalalla, jolla myös tutkimuksen kohdeyritys toimii. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka projektien aikana kertynyttä tietämystä ja osaamista voitaisiin hyödyntää paremmin muissa projekteissa. Tutkimus jakautui kahteen erilliseen osaan: teoria- ja empiriaosaan. Teoriaosassa käytettiin käsiteanalyyttistä tutkimusotetta teoreettisen viitekehyksen muodostamiseen. Empiirisessä osassa puolestaan käytettiin toiminta-analyyttistä tutkimusotetta ja pyrittiin hyödyntämään teoriaosassa luotua teoreettista viitekehystä arvioitaessa tutkimuksen kohdeorganisaation projektien välisen oppimisen nykytilaa sekä menetelmiä, joilla projektien välistä oppimista voitaisiin parhaiten tukea tulevaisuudessa. Tutkimusmenetelmänä empiirisessä osassa käytettiin teemahaastattelua, joka nähtiin parhaaksi sekä tutkimuksen tavoitteiden että tutkimuksen suorittamisen näkökulmasta. Tutkimuksessa projektien välisen oppimisen todettiin muodostuvan organisaation oppimisesta, tietämyksen hallinnasta ja organisaation muistista. Tietämyksen hallinnasta käsiteltiin erityisesti hiljaisen tiedon siirtämistä organisaatiossa. Organisaation oppimista käsiteltiin erilaisten teoreettisten mallien – kokemuksellisen oppimisen, kaksikehäisen oppimisen, oppivan organisaation sekä 4I-mallin – kautta. Lisäksi projektien välisestä oppimisesta käsiteltiin erityisesti siihen liittyviä keskeisimpiä haasteita sekä yleisiä toimintamalleja sen tukemiseksi. Ohjelmistotuotannosta käsiteltiin erityisesti ketterää ohjelmistokehitysmenetelmää scrumia, jota on käytössä tutkimuksen kohdeyrityksessä. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset olivat, että tällä hetkellä projektien välillä siirtyvä tieto on pääasiallisesti yksilöille kokemuksen myötä kertyvää hiljaista tietoa, että suurimmat ongelmat projektien välisessä oppimisessa ovat ajanpuute sekä resursointi ja että projektien välisen oppimisen toimintamalleja ei tällä hetkellä ole integroitu osaksi projektien läpivientiä. Tutkimuksen tulosten perusteella kohdeorganisaatiossa suositellaan otettavan käyttöön projektien jälkeiset arvioinnit, scrum-retrospektiivit sekä projektialustukset projektien välisen oppimisen kehittämiseksi tulevaisuudessa. /Kir11en
dc.format.extent118
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleProjektien välisen oppimisen kehittäminen ohjelmistoyrityksessäen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201101241014
dc.contributor.laitosTiedonhallinnan ja logistiikan laitos
dc.contributor.tiedekuntaTeknis-taloudellinen tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.programmeTietojohtamisen koulutusohjelmaen
dc.date.published2011-01-12
dc.contributor.laitoskooditlo
dc.contributor.thesisadvisorKärkkäinen, Hannu
dc.contributor.degreesupervisorKärkkäinen, Hannu
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record