Show simple item record

dc.contributorTampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitosen
dc.creatorViitanen, Piia
dc.date.accessioned2011-01-31T11:20:58Z
dc.date.available2011-01-31T11:20:58Z
dc.date.issued2011-01-31
dc.identifier.urihttp://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/6872
dc.description.abstractHämeenlinnassa Vanajaveden rannalla kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsee vanha panimon tontti. Tontilla sijaitsee vanha punatiilinen olutpanimo, joka sittemmin on muutettu tehdastiloiksi ja sen jälkeen maakunta-arkiston toimisto- ja arkistotiloiksi. Tontilla sijaitsee myös vuonna 1902 rakennettu olutpanimon johtajan asuintalo, Schmausserin huvila sekä tehdastiloja palvellut varastorakennus. Varastorakennus on toiminut viimeiset kolmekymmentä vuotta Hämeenlinnan kaupunginteatterina, mutta nyt se on suunnitteilla purkaa. Maakunta-arkisto on muuttanut syksyllä 2009 uusiin tiloihin vanhan panimon tiloista, ja rakennus on suunnitteilla muuttaa asuinrakennukseksi. Schmausserin huvila jää tyhjilleen kaupungin omistukseen tulevan käyttötarkoituksen ollessa vielä avoin. Tutkielmassa kyseenalaistetaan annettu suunnittelutehtävä ja määritellään suunnittelun reunaehdot uudelleen. Työssä tehdään uudelleenkäyttösuunnitelma näihin käytöstä poistuviin rakennuksiin. Suunnittelun lähtötiedot ja arvot kartoitetaan, jonka perusteella tehdään päätös rakennusten käytöstä ja mahdollisesta säilyttämisestä. Diplomityö jakautuu kolmeen osaan, joista kahdessa ensimmäisessä osassa, eli kirjallisuustutkimusosassa selvitetään suunnittelukohteen historiaa ja siihen liittyviä arvoja teoreettiselta pohjalta. Kolmas osio sisältää näiden kartoitusten ja tutkielmien perusteella tehdyn uudelleenkäyttösuunnitelman. Suunnittelukohteeseen sisältyvien arvojen määrittämisessä on käytetty apuna modernin restaurointiteorian isän Cesare Brandin (1906 – 1988) Teoria del Restauro’n englanninkieliseen käännöstä Theory of Restoration. Tutkimuksen perusteella on todettavissa vanhalle teatterirakennukselle arvo sekä käyttöhistorian kannalta että sen osana tontin historiassa. Teatterirakennuksen säilyttäminen sekä sen kehittäminen nivoo rakennuspaikkaan liittyvän historian ja merkityksen myös tuleville sukupolville. Ajallisten kerrostumien rikkaus antaa miljöölle syvyyttä. Tontin sijainti rannan puistovyöhykkeessä, johon keskustan ruutukaavainen korttelirakenne päättyy, huomioidaan. Rakennusten historia otetaan osaksi arkkitehtuuria. Tavoitteena on kehittää olemassa olevasta potentiaalista miellyttävä historiallisesti rikas miljöö. Rakennukset muodostavat uuden kokonaisuuden yhdessä niiden väliin sijoitettavan lasisen uudisosan kanssa. Rakennus on luonteeltaan julkinen ja avoin sekä kaupunkilaisille että ulkopaikkakuntalaisille. Rakennuksiin sijoitetaan SPA –hotellin-tilat. Teatterirakennukseen sijoittuu SPA - osasto. Se muodostaa toiminnallisen ”selkärangan” uudelle kokonaisuudelle. Schmausserin -huvilaan sijoittuu SPAn yhteydessä toimiva DAY SPA –kaupunkihoitola, vanhaan panimorakennukseen sijoitetaan hotelli- ja ravintolatilat. /Kir11en
dc.description.abstractThe plot of the old brewery lies in the national urban park of Hämeenlinna by the lake Vanajavesi. The brewery complex includes three buildings. One of them is an old redbrick building – the old brewery, which was first converted to a factory and later housed the offices and archives of the provincial archive services. Villa Schmausser, the house of brewery director, was built in 1902. There is also a warehouse that served as a storage facility for the factory. The warehouse has been occupied by the city theatre for the last thirty years, but now the building is planned to be demolished. Provincial archive services have moved to new facilities in 2009 and the old brewery building is to be turned into living space. Villa Schmausser will remain as city property and its purpose of use is still open. In this thesis, the original design task is questioned and the frames of the design are reconsidered. The thesis contains a plan for the reuse for the buildings that currently have no use. Background information is gathered and values related to the buildings are surveyed. Based on the analysis, a decision about possible conservation and reuse is made. Master's thesis is divided into three parts. In the first two parts, the history of the object is studied and the historical values of the buildings are determined in a theoretical analysis. The third part contains a plan for reuse based on the results of the analysis. To determine the values associated to the object, the methods described in ”Teoria del Restauro” by the founder of modern theory on restoration, Cesare Brandi (1906-1988) were utilised. In the study it is discovered that the former theatre building has an apparent value because of its history and usage and also as a part of the plot’s history. Preservation and development of the theatre building will tie-up the history and the values related to the entire object and preserve them for the future generations. The richness of the temporal layers will provide depth to the milieu. The location in the park area by the lake and at the border of the city’s grid plan centre is taken into account. The history of the buildings will be integrated into the architecture. The aim is to develop the existing potential to a pleasant, historically rich entity. Old buildings will form a new entity together with a glass-facade extension between them. Buildings will have public and open function serving both locals and travellers. The buildings will house a spa hotel. The spa section will be built into the old theatre. It provides the operational backbone for the new entity. Villa Schmausser will function as a day spa wellness salon. Hotel and restaurant facilities will be located in the old brewery building.en
dc.format.extent36
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleEnnen, nyt - entä tulevaisuus? Hämeenlinnan vanhan panimon tontin ja rakennusten uudelleenkäyttötutkielmaen
dc.title.alternativeDevelopment plan for the old brewery plot in Hämeenlinna
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:tty-201101311023
dc.contributor.laitosArkkitehtuurin laitos
dc.contributor.tiedekuntaRakennetun ympäristön tiedekunta
dc.contributor.yliopistoTampereen teknillinen yliopistofi
dc.date.published2010-06-09
dc.contributor.laitoskoodiark
dc.contributor.degreesupervisorTallqvist, Tore
dc.type.ontasotDiplomityö - Master's thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record