Now showing items 1-20 of 4325

  • Suomen ja Viron välisen sähkökaupan merkitys Helsingin ilmanlaatuun 

   Lepistö, Teemu (2018-06-06)
   Työn tarkoituksena on selvittää Suomen ja Viron välisen sähkökaupan merkitystä Helsingin ilmanlaatuun. Työssä ilmanlaatua tarkastellaan pienhiukkaspitoisuuksina. Pienhiukkasten on havaittu aiheuttavan merkittäviä ...
  • Parvekekaidejärjestelmän laskentamallin päivitys 

   Ellilä, Ville (2018-06-06)
   Opinnäytetyö on tehty suomalaiselle parvekevalmistajalle.Opinnäytetyö koostui parvekekaiteen laskentamallin päivityksestä. Parvekekaiteiden mitoitus tapahtuu käytännössä Excel-pohjaisella laskentaohjelmalla. Yrityksessä ...
  • Biodieselin valmistusmenetelmät ja niiden kannattavuus 

   Nest, Niklas (2018-06-06)
   Biodiesel on biopohjainen ominaisuuksiltaan dieselöljyä vastaava polttoaine. Tässä kandidaatintyössä tutustutaan biodieselin valmistusmenetelmiin ja niiden kustannuksiin sekä vertaillaan niiden kannattavuutta. Työ on ...
  • Lämpö- ja kosteusolosuhteiden vaikutus betonin kuivumiseen 

   Korkala, Timo Matti Kalevi (2018-06-06)
   Työssä tutkittiin kahteen suunteen kuivuvien betonirakenteiden kuivumista erilaisissa lämpö- ja kosteusolosuhteissa diplomityötä varten valetuista koekappaleista. Mitattuja tuloksia vertailtiin Vahanen Rakennusfysiikka ...
  • Ankkurointialueen suunnittelu jälkijännitetyssä betonirakenteessa 

   Kärki, Joonas (2018-06-06)
   Ankkurointialueen suunnittelu on oleellinen osa jälkijännitettyjen betonirakenteiden suunnittelua. Jännevoima siirretään rakenteeseen erillisten ankkurikappaleiden välityksellä. Alueelle syntyy jännevoiman siirtymisestä ...
  • Keinoälyn hyödyntäminen väylänpidossa 

   Korpela, Ellinoora (2018-06-06)
   Public services are in the middle of great pressure. Challenges are long-term, for example aging of people, globalization and sustainability. The public’s expectations towards public services, for example expectations of ...
  • Asuinkerrostalo Eteläpuistoon 

   Harju, Suvi (2018-06-06)
   Eteläpuiston Kehys on kuusikerroksinen kerrostalo Klingendahlin vanhalla tehdastontilla. Rakennus sijoittuu tontin alalaitaan sulkien olemassa olevan korttelirakenteen ja avautuen parhaaseen ilmansuuntaan etelään. Kerrostalon ...
  • Using immutable data structures to optimize Angular change detection 

   Hakulinen, Roope Verneri (2018-06-06)
   Angular is the successor of the extremely popular Angular.js framework. While it is based on many of the same concepts, it still is a complete rewrite of Angular.js. Angular has an extremely interesting approach to change ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmän rakenne ja kehitys 

   Uusimäki, Antti (2018-06-06)
   Toiminnanohjausjärjestelmä on koko yrityksen resurssisuunnittelussa käytetty tietojärjestelmä, joka integroi datan kaikista yksiköistä keskitettyyn tietokantaan. Tässä työssä esitellään lyhyesti e1-järjestelmä, joka on ...
  • Metalloitujen ohutkalvokondensaattoreiden kehitysnäkymät 

   Karjalainen, Aleksi (2018-06-06)
   Kondensaattorit ovat erittäin kriittisiä komponentteja monissa eri sähköjärjestelmissä, kuten sähköenergiatekniikan sovelluksissa ja elektroniikkapiireissä. Ohutkalvokondensaattoreiden elektrodien toteuttaminen metalloinnilla ...
  • Reliability analysis of the Finnish power system 

   Bellera, Rafael (2018-06-06)
   Maintaining power system security and adequacy has become more and more challenging due to the desire to decarbonize the electricity sector promoting renewable electricity. Power inadequacy occurs when the available ...
  • Systeemiajattelu johtamisessa 

   Salomaa, Juuso (2018-06-06)
   Tämän työn tarkoituksena on selvittää, mitä tarkoitetaan käsitteellä systeemiajattelu, minkälaisia työkaluja ja metodeja siihen kuuluu, ja kuinka systeemiajattelun keinoja voidaan hyödyntää johtamisen tukena ja päätöksenteossa. ...
  • LoRa-teknologiaselvitys 

   Seppälä, Jaakko Alpo (2018-06-06)
   LoRaWAN on vähätehoinen pitkän kantaman langaton verkkoteknologia, joka pohjautuu LoRa-kommunikaatioteknologiaan. Yhdessä tätä kokonaisuutta kutsutaan tässä työssä LoRa-teknologiaksi. Tämä työ on kirjallisuusselvitys, ...
  • Klingendahlin Suora 

   Pihamaa, Miikka (2018-06-06)
   Suunnitelma asuinrakennuksesta Klingendahlin kortteliin Tampereelle.
  • Supplementing React Framework with an Animation Utility Library 

   Maček, Nejc (2018-06-06)
   We often make use of the MVC (Model-View-Controller) concept when developing websites. Nowadays, we implement them with frameworks – JavaScript libraries –, one of which is React. We strive to make websites visually ...
  • Real-time Target Tracking and Following with UR5 Collaborative Robot Arm 

   Teke, Burak (2018-06-06)
   The rise of the camera usage and their availability give opportunities for developing robotics applications and computer vision applications. Especially, recent development in depth sensing (e.g., Microsoft Kinect) allows ...
  • Kiertotalouteen siirtymisen mahdollisuudet ja haasteet 

   Kuismin, Henri (2018-06-06)
   Tutkielman tavoitteena on selvittää kiertotalouteen liittyviä haasteita ja näiden vähentämistä sekä kiertotalouden mahdollisuuksia ja niiden hyödyntämistä. Luvussa 2 määritellään kiertotalous ja esitetään tekniset kierrot. ...
  • Korkeamman jalostusasteen tuotteet bioöljyistä 

   Ketola, Jere (2018-06-06)
   Tarve löytää korvaaja fossiilisille polttoaineille kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi monet yritykset ovat kiinnostuneet biomassan nopeasta pyrolyysistä saatavasta bioöljystä. Bioöljy on uusiutuva ja hiilidioksidineutraali ...
  • Reducing Internal Failure Quality Costs Using Plan-for-Every-Part Methods in High-Mix-Low-Volume Production Within a Large Manufacturing Company – A Case Study 

   Lampimäki, Juho (2018-06-06)
   In high-mix-low-volume production, the variety of items handled can be significant. In environments with numerous items and lots of variation, flexibility is often required. Still, obtaining the flexibility efficiently ...
  • Itseorganisoituminen desentralisoiduissa pilvitallennussovelluksissa 

   Jurvansuu, Sampsa (2018-06-06)
   Pilvitallennussovellusten avulla voidaan tallentaa tiedostoja siten, että ne ovat tallessa muuallakin kuin käyttäjän omalla laitteella. Mikäli sovellus toteutetaan desentralisoituna peer to peer -verkkona, täytyy sen ...